موتور /  hamid /  21 مرداد 1396
نحوه کار یک موتور دو زمانه
نحوه کار یک موتور دو زمانه


انواع موتورهای بنزینی ( اتو)
۱- موتورهای دو زمانه بنزینی
2- موتورهای چهار زمانه بنزینی
3- موتورهای دوار
تعریف موتور دو زمانه : چهار زمان مراحل انجام کار که در موتورهای چهار زمانه در دو دور میل لنگ انجام میگیرد در موتورهای دو زمانه در ۱ دور میل لنگ انجام میگیرد
در موتور دو زمانه بجای استفاده از سوپاپ مسیرهای ورود و خروج گاز ها توسط پیستون باز و بسته میشود
برای تشریح عملکرد موتورهای دو زمانه نیاز است که مسیرهای ورود و خروج گازها را شناسایی کنیم
مسیری که با رنگ آبی نشان داده شده است مسیر ورود سوخت و هوا به داخل سیلندر است
و مسیری که با رنگ قرمز نشان داده شده است مسیر خروجی گازها هست
میل لنگ با حرکت خود به سمت بالا در زیر خود حجمی را ایجاد میکند که در نتیجه آن خلاء تولید میشود که این خلاء سوخت و هوا را از مسیر کاربراتور و مسیر ورودی به فضای زیر پیستون راه پیدا میکند

مراحل کار موتورهای دوزمانه
مراحل کار موتورهای دوزمانه


سوخت و هوایی که در مرحله قبل به فضای بالای پیستون راه پیدا کرده است با توجه به حرکت پییستون به سمت بالا مورد تراکم قرار میگیرد و در همین زمان با رسیدن پیستون به نقطه مرگ بالا جرقه توسط شمع زده میشود
پس میتوانیم بگوییم که با بالا رفتن پیستون دو عمل تراکم و احتراق باهمدیگر انجام میشود
و با حرکت پیستون به سمت پایین فشاری به مخلوط سوخت و هوای زیر پیستون وارد میشود که فشار پیستون بر این مخلوط باعث میشود که مخلوط سوخت و هوا از مسیری که برای آن در نظر گرفته شده و در کنار سیلندر است همزمان با عبور پیستون از مسیر عبور پیستون مخلوط سوخت و هوا  با فشار و سرعت وارد فضای بالای پیستون و محفظه احتراق میشود و از آنجا که از مرحله قبل دود ناشی از احتراق در بالای پیستون وجود دارد مخلوط سوخت و هوا با فشاری که دارد این دود را به سمت بیرون از سیلندر هدایت میکند (همزمان با باز شدن مسیر ورود مخلوط سوخت و هوا مسیر خروج دود نیز باز میشود )
با توجه به موارد گفته شده مراحل مکش و تخلیه باهم انجام میشود

اشکالاتی که باعث شده موتورهای دو زمانه کمتر مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از :
۱- مصرف زیاد سوخت (نسبت به قدرت تولیدی )
۲- سوزاندن روغن و دود کردن موتور
۳- هوا را نیز آلوده می نماید

 

دانلود فیلم آموزش اصول کارکرد موتورهای دو زمانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط