موتور /  hamid /  21 دی 1396 /  32314 بازدیدها

آموزش تنظیم موتور اتومبیل پراید
در این برنامه شما را با روش تنظیم کردن موتور اتومبیل پراید آشنا میکنیم
تنظیم بودن موتور خیلی مهم است چون در کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر موتور و کاهش آلودگی محیط زیست بسیار موثر است همینطور با تنظیم موتور میتوانیم با حداقل سوخت از حداکثر قدرت موتور استفاده کنیم .

قبل از تنظیم موتور باید از صحت عملکرد سه مکانیزم باید مطمئن شویم
۱- کمپرس سیلندرهای موتور
۲- سیستم سوخت رسانی
۳- سیستم جرقه

برای مطمئن شدن از کمپرس مطلوب موتور علی الخصوص در اتومبیلهایی که بیشتر از ۱۰۰ هزار کیلومتر کار کرده اند اول هواکش را باز میکنیم

باز کردن فیلتر هوا
باز کردن فیلتر هوا


بعد از آن وایر شمعها را با گرفتن قسمت انتهایی آنها از شمعها جدا میکنیم
بعد از آن شمعها را با آچار شمع مناسب از محل خودشان باز میکنیم

باز کردن شمعهای موتور
باز کردن شمعهای موتور


پایه یک کمپرس سنج را در محفظه شمع سیلندر ۱ قرار میدهیم
پدال گاز را تا آخر فشار میدهیم تا دریچه گاز بطور کامل باز شود و پیستون بتواند عمل تنفس را براحتی انجام دهد
در این وقت استارت میزنیم
فشار ثبت شده در کمپرس سنج را یادداشت میکنیم

اندازه گیری فشار کمپرس سیلندر موتور
اندازه گیری فشار کمپرس سیلندر موتور


همین کار را عینا برای سیلندر های دیگر نیز انجام میدهیم
کمپرس استاندارد ۱۴ کیلوگرم بر سانتی متر مربع یا ۱۹۹ PSI و حداقل کمپرس باید 9.8 کیلوگرم بر سانتی متر مربع یا 139 PSI

دلایل کم بودن کمپرس سیلندر ها
۱- خرابی در رینگ پیستون
۲- آببندی نبودن سوپاپها
۳- تنظیم نبودن انگشتی های سوپاپ

برای تنظیم کردن انگشتی های سوپاپ (فیلرگیری سوپاپها )
ابتدا سیم گاز را باز میکنیم

باز کردن سیم گاز
باز کردن سیم گاز


شیلنگ بخار روغن را که مجهز به یک سوپاپ یکطرفه است را جدا میکنیم
با باز کردن پیچهای در سوپاپ بصورت حلزونی از خارج به داخل در سوپاپ را بر میداریم
زیر یکی از چرخهای جلو جک میزنیم
گیربکس را در دنده ۴ قرار میدهیم
با چرخاندن چرخ انگشتی های سیلندر ۴ را در حالت قیچی قرار میدهیم
بوسیله یک فیلر 0.3 میلیمتری خلاصی انگشتی های دود و هوای سیلندر ۱ ٬ انگشتی هوا از سیلندر ۲ و انگشتی دود از سیلندر ۳  را تنظیم میکنیم

فیلر گیری سوپاپهای موتور پراید
فیلر گیری سوپاپهای موتور پراید


بعد انگشتی های سیلندر ۱ را در حالت قیچی قرار میدهیم
انگشتی های هوا و دود از سیلندر ۴ ٬ انگشتی دود از سیلندر ۲ و انگشتی هوا از سیلندر ۳ را تنظیم میکنیم
در سوپاپ را با استفاده از یک واشر نو میبندیم و پیچهای آنرا با استفاده از گشتاور 0.5 تا 0.9 کیلوگرم متر به طریق حلزونی از داخل به خارج سفت میکنیم
سیم گاز را میبندیم و تنظیم میکنیم
شیلنگ بخار روغن را در محل خودش جا میزنیم


سیستم سوخت رسانی دارای دو مکانیزم مهم است پمپ بنزین و کاربراتور
پمپ بنزین سوخت را از باک به کاربراتور منتقل میکند به هر دلیل اگر افت فشار در پمپ بنزین پیدا شود باید بطور کامل تعویض گردد برای کنترل فشار بنزین شیلنگ کاربراتور را از پمپ بنزین جدا میکنیم و به جای آن شیلنگ فشار سنج را به پمپ متصل میکنیم بعد شیلنگ برگشت پمپ به باک را با گیره مخصوص مسدود میکنیم بعد از آن موتور را روشن میکنیم و در دور آرام  عدد فشار سنج را میخوانیم فشار استاندارد پمپ بنزین 28- 35 میلی بار است

اندازه گیری فشار پمپ بنزین با فشار سنج
اندازه گیری فشار پمپ بنزین با فشار سنج

روش دیگر این است که مقدار بنزین خروجی از پمپ بنزین را در دور بیش از 800 دور در دقیقه باید بیشتر از 800 سی سی در دقیقه باشد

پمپ بنزین پراید کاربراتوری
پمپ بنزین پراید کاربراتوری
تست دبی پمپ بنزین
تست پمپ بنزین بوسیله دبی خروجی


کار کاربراتور مخلوط کردن بنزین و هوا به نسبت معین است که بهترین نسبت یک واحد بنزین و ۱۴ واحد هوا است

کاربراتور پراید دو دریچه ای :
این کاربراتور به ژیگلور برقی دور آرام مجهز میباشد و دارای سوپاپ برقی کنترل گاز پیاله کاربراتور برای جلوگیری از آلودگی هوا است ساسات این کاربراتور با گردش آب گرم کار میکند

ژیگلور برقی دور آرام
ژیگلور برقی دور آرام

یک کپسول خلائی برای باز کردن دریچه ساسات در صورت لزوم وجود دارد
یک کپسول خلائی دیگر هم برای باز کردن دریچه دوم کاربراتور وجود دارد

 کپسول خلائی برای باز کردن دریچه ساسات و کپسول خلائی دیگر برای باز کردن دریچه دوم کاربراتور
کپسول خلائی برای باز کردن دریچه ساسات و کپسول خلائی دیگر برای باز کردن دریچه دوم کاربراتور

دریچه اول و دوم کاربراتور
دریچه اول و دوم کاربراتور

کاربراتور پراید به نشان دهنده سطح بنزین در پیاله کاربراتور مجهز است

نشان دهنده سطح بنزین در پیاله کاربراتور
نشان دهنده سطح بنزین در پیاله کاربراتور


پیچ تنظیم گاز کاربرتور

پیچ تنظیم گاز کاربرتور
پیچ تنظیم گاز کاربرتور

پیچ تنظیم مخلوط هوا و سوخت

پیچ تنظیم مخلوط هوا و سوخت
پیچ تنظیم مخلوط هوا و سوخت


لوله ورود بنزین به پیاله
لوله تخلیه گاز بنزین از پیاله نزدیک هم قرار دارند

لوله ورود بنزین به پیاله و لوله تخلیه گاز بنزین از پیاله
لوله ورود بنزین به پیاله و لوله تخلیه گاز بنزین از پیاله

از این لوله آب گرم وارد مکانیزم ساسات میشود و از دیگری خارج میشود

لوله ورود آب گرم به مکانیزم ساسات
لوله ورود آب گرم به مکانیزم ساسات


اهرم پمپ شتاب دهنده

اهرم پمپ شتاب دهنده
اهرم پمپ شتاب دهنده


لوله ادوانس خلائی کپسول

لوله ادوانس خلائی کپسول
لوله ادوانس خلائی کپسول

باز کردن عیب یابی و تعمیر کاربراتور پراید
در این مرحله کاربراتور را باز میکنیم و راجع به عیب یابی و تعمیر آن صحبت میکنیم
اول شیلنگ ورودی آب به مکانیزم ساسات را باز میکنیم
اشپیل میل رابط پمپ شتاب دهنده را خارج میکنیم
واشر نگهدرانده میل رابط را جدا میکنیم
میل رابط را در می آوریم
سوپاپ برقی ژیگلور دور آرام را از محلش خارج میکنیم
رابط قظع و وصل کننده مدار دور آرام را در می آوریم
سوپاپ برقی تخلیه گاز کاربراتور را باز میکنیم
خار فنری اهرم دریچه ساسات را با استفاده از آهربا و پیچ گوشتی خارج میکنیم
میله اهرم ساسات را آزاد مکنیم
با درآوردن خار نگهدرانده اهرم را خارج میکنیم
۹ عدد پیچ اتصال در کاربراتور به بدنه را باز میکنیم به این ترتیب در کاربراتور از بدنه جدا میشود
برای شستشوی کاربراتور و ژیگلورها نباید از نفت یا تینر استفاده کنیم بلکه باید از اسپری های مخصوص استفاده کنید
دقت کنید قبل از پی بردن به عیب کاربراتور نباید باز شود و وقتی از عیب مداری مطمئن شدید فقط قطعات همان مدار را باز و کنترل کنید
در ضمن برای باز کردن کلیه قطعات کاربراتور به دلیل حساس بودن آن باید از ابزارهای مناسب استفاده کنید
اول فیبرهای عایق حرارتی را جدا میکنیم
درپوش تخلیه رسوبات پیاله کاربراتور را باز میکنیم
ژیگلور بنزین مدار اصلی دریچه اول را خارج میکنیم که قطر این ژیگلور 0.83 میلیمتر است
ژیگلور هوای مدار اصلی دریچه اول را باز میکنیم که قطر آن 0.55 میلیمتر است که دارای یک لوله مخلوط کن اتوماتیک هوا و سوخت است و بعد از باز کردن پیچهای مربوطه سوخت پاش دریچه اول و واشر آببندی را خارج میکنیم
ژیگلور بنزین دور آرام دریچه اول را باز میکنیم این ژیگلور به قطر 0.48 میلیمتر است و دارای یک لوله مخلوط کن اتوماتیک هوا و سوخت است حالا درپوش فنر و ساچمه پمپ شتاب دهنده را باز میکنیم و به کمک آهنربا ساچمه و فنر را که کار سوپاپ یکطرفه را انجام میدهند را خارج میکنیم
خار فنری نگهدارنده صافی بنزین را که در محفظه پیستون پمپ شتابدهنده قرار دارد را در می آوریم آنوقت صافی و ساچمه را که مانند یک سوپاپ یکطرفه عمل میکند را خارج میکنیم 

12.06

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط