موتور /  hamid /  03 دی 1396

موتورهای بنزینی انژکتوری که مستقیما در داخل سیلندر تزریق میکنند و دارای توربوشارژ هم هستند انقلابی در تکنولوژی موتورها ایجاد کرده اند
موتورهای تزریق در سیلندر ایده ای نو برای آینده موتورها
در مورد این موتورها ۲ نکته وجود دارد۱-تزریق بنزین بصورت مستقیم در داخل سیلندر ۲-استفاده از توربو شارژ که با ترکیب ایندو عملکرد موتور بهبود یافته است
سیستم توربوشارژ انرژی گاز خروجی(دود) را برای پر کردن بهتر سیلندر از هوا در طرف دیگر مورد استفاده قرار میدهد و عملکرد موتور را به مقدار کمی افزایش میدهد
عملگر دقیق الکتریکی کنترل کننده تلفات مقدار گازهای خروجی را کنترل میکند

و تاثیر منفی گازهای خروجی را کاهش میدهد و تاثیر منفی موتور از آشفتگی گازهای خروجی را کاهش میدهد

هوای ورودی متراکم شده که از توبوشارژ می آید گرم میشود و وارد اینترکولر میشود تا آنرا خنک کند
هدایت کننده هوای اینترکولر تاثیر خنک کنندگی آنرا افزایش میدهد و در نهایت عملکرد موتور را بهبود میبخشد
این مدل از توربوشارژ با بهبود بهتر عملکرد موتور و مصرف سوخت کمتر٬ نسبت به دیگر مدلهای رقیب مزایای بیشتری دارد
موتور تزریق مستقیم با این سیستم با مصرف سوخت کمتر در عمل ۱۵ درصد عملکرد موتور بهتری دارد
بعد از شروع سرما ٬ عملگر منطقی اگزوز سریعا مسیر را باز میکند
هوزینگ توربین منیفولد برای این است که کاتالیست سریعا شروع به کار کند تا قوانین کنترل آلودگی رعایت شوند
سیستم تزریق مستقیم و سرد کننده هوای ورودی (اینترکولر) مصروف سوخت خودرو را کاهش میدهد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط