موتور /  hamid /  25 آبان 1396

در ادامه فیلمهای آموزشی تعمیر اتومبیلهای سواری به بررسی قطعات موتور میپردازیم
پیستون : این قطعه که مشاهده میکنید پیستون است که از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از :
کف پیستون یا تاج پیستون ٬ شیار رینگها ٬ دامنه پیستون ٬ جای گژن پین ٬
قسمتهای مهم در پیستون بیشتر دامنه پیستون و شیار رینگ است 
اگر شیار رینگ گشاد شود در موتور روغن سوزی بوجود می آید پس اندازه شیار رینگ به اندازه رینگ  بعلاوه ۵ صدم بیشتر است که برای آزمایش از فیلر استفاده میکنیم
فیلر : شامل تیغه های زیاد با ضخامتهای مختلف است  که اندازه های هر یک روی آن حک شده است
تیغه پنج صدم را جدا میکنیم و بین رینگ و شیار قرار میدهیم که اگر بیش از این تیغه فاصله داشته باشد شیار گشاد شده است و اگر کمتر باشد باعث چسبیدن رینگ به شیار میشود و عمل آببندی بخوبی انجام نمیشود

دامنه پیستون وظیفه هدایت پیستون را به عهده دارد و اگر این دامنه وجود نداشته باشد پیستون در داخل سیلندر کج میشود

گژن پین

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط