تمام pdf های تعمیراتی تندر90

l90-pdfs

تمام pdf های تعمیراتی تندر90


   

نام راهنمای تعمیراتی تعداد صفحات
راهنمای تعمیرات سیستم کلاچ تندر 90 15 صفحه
راهنمای تعمیرات اساسی گیربکس تندر 90 (گیربکس دستی ) 65 صفحه
راهنمای تعمیرات اگزوز تندر90 21 صفحه
راهنمای تعمیرات سیستم مخلوط سوخت و هوا در موتور تندر 90 19 صفحه
راهنمای تعیرات مخزن سوخت تندر 90 20 صفحه
سیستم تعلیق  و فرمان ( اکسل جلو ٬ عقب ٬ چرخ و لاستیکها ٬‌فرمان هیدرولیکی ٬ سیستم ABS) 244 صفحه
باز و بست و تعمیر فرمان تندر 90 26 صفحه
فرمان هیدرولیک 16 صفحه
 اطلاعات تکمیلی روغن مصرفی گیربکس تندر 90   10 صفحه
 راهنمای تعمیرات تجهیزات ایمنی درب جلو تندر 90   2 صفحه 
 راهنمای تعمیرات روشنایی داخلی تندر 90  12 صفحه 
 راهنمای تعمیرات سیستم ترمز ٬ تعلیق و فرمان ( اطلاعات کلی )  23 صفحه 
 راهنمای تعمیرات مجموعه فرمان تندر 90  ۱۷ صفحه
 موتور و متعلقات (مجموعه موتور و قسمت پایین ٬‌قسمت بالا و جلوی موتور ٬‌مخلوط سوخت و هوا ٬‌سوخت رسانی ٬ سیستم ضد آلایندگی ٬ استارت ٬ مدار شارژ ٬ جرقه ٬‌سیستم سوخت رسانی بنزین ٬ سیستم سوخت رسانی گاز طبیعی ٔCNG ٬ سیستم خنک کننده اگزوز ٬ مخزن سوخت ٬ پایه های نگهدارنده موتور  305 صفحه
 راهنمای تعمیرات مجموعه موتور قسمت پایین موتور  71 صفحه
 راهنمای تعمیرات قسمت بالا و جلوی موتور  55 صفحه
 راهنمای تعیرات سسیتم خنک کننده موتور  30 صفحه
راهنمای تعمیرات پایه های نگهدارنده موتور 9 صفحه
راهنمای تعمیرات اساسی موتور  103 صفحه
راهنمای تعمیرات گیربکس ( جعبه دنده) معمولی تندر 90 50 صفحه
راهنمای تعمیرات سیستم انتقال قدرت تندر 90 41 صفحه
راهنمای تعمیرات تندر 90 ویژه معلولین 59 صفحه
راهنمای تعمیرات مجموعه کنترل اجزاء مکانیکی تندر 90 87 صفحه
راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی CNG 109 صفحه
راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی تندر 90 12 صفحه
راهنمای تعمیرات سیستم کنترل آلایندگی موتور 7 صفحه
راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی گاز طبیعی 37 صفحه
راهنمای فرآیند برنامه ریزی و برنامه ریزی مجدد واحد کنترل الکترونیکی ECU تندر 90 21 صفحه
راهنمای تعمیرات تکمیلی خودروی تندر 90  CNG 61 صفحه
راهنمای تعمیرات سیستم ترمز و تعلیق ( اطلاعات کلی ) تندر 90 23 صفحه
راهنمای تعمیرات چرخ و لاستیک تندر 90 14 صفحه
راهنمای تعمیرات اکسل جلو تندر 90 50 صفحه
راهنمای تعمیرات اجزاء اکسل عقب تندر 90 29 صفحه
سیستم تعلیق و فرمان 244 صفحه
راهنمای تعمیرات سیستم ضد قفل چرخها ABS 13 صفحه
راهنمای تعمیرات استارت و مدار شارژ موتور تندر 90 22 صفحه
راهنمای تعمیرات سیستم جرقه 5 صفحه
راهنمای تعمیرات باتری تندر 90 5 صفحه
راهنمای تعمیرات تکمیلی - بررسی باتری قبل از تحویل - خودروهای اکازیون در حال آماده سازی - و در بخش خدمات پس از فروش تندر 90 9 صفحه
راهنمای تکمیلی بررسی باتری قبل از تحویل خودرو نو 18 صفحه
راهنمای تکمیلی بررسی مدار شارز و استارتر تندر 90 35 صفحه
تجهیزات الکتریکی 152 صفحه
راهنمای تعمیرات چراغهای جلو تندر 90 11 صفحه
راهنمای تعمیرات چراغهای عقب تندر 90 13 صفحه
راهنمای تعمیرات فیوزهای تندر 90 3 صفحه
راهنمای تعمیرات سیستم ضد سرقت ABS 8 صفحه
 راهنمای تعمیرات بوق 3 صفحه
 راهنمای تعمیرات کلیدهای کنترل  19 صفحه
 راهنمای تعمیرات برف پاک کن و شیشه شور  22 صفحه
 راهنمای تعمیرات سیستم صوتی تندر 90  8 صفحه
راهنمای تعمیرات واحد UCH تندر 90 2 صفحه
راهنمای تعمیرات قفل صندوق عقب 3 صفحه
راهنمای تعمیرات کلید شیشه بالابر برقی 7 صفحه
راهنمای تعمیرات واحد اتصالات داخلی موتور تندر 90 ۳ صفحه
راهنمای تعمیرات سیم کشی تندر 90 14 صفحه
راهنمای تعمیرات سیستم ایربگ تندر 90 32 صفحه
راهنمای تعمیرات فندک 2 صفحه
راهنمای تعمیرات تکمیلی سیم کشی 42 صفحه
سیستم تهویه مطبوع 97 صفحه
راهنمای تعمیرات سیستم تهویه مطبوع تندر 90 53 صفحه
راهنمای تعمیرات بخاری تندر 90  
اطلاعات کلی مشخصا فنی بدنه - وسایل بالابر - تصادف - رنگ - ابزار و تجهیزات بدنه 38 صفحه
تعمیرات بدنه تندر 90 264 صفحه
راهنمای تعمیرات بدنه 156 صفحه
راهنمای تعمیرات بدنه اطلاعات کلی 41 صفحه
راهنمای تعمیرات بدنه ساختار پایینی مرکزی 14 صفحه
راهنمای تعمیرات بدنه ساختار پایینی جلو 31 صفحه
راهنمای تعمیرات بدنه ساختار پایینی جانبی 19 صفحه
راهنمای تعمیرات بدنه ساختار پایینی عقب 23 صفحه
راهنمای تعمیرات بدنه ساختار بالایی جلو 39 صفحه
راهنمای تعمیرات بدنه ساختار بالایی جانبی 39 صفحه
راهنمای تعمیرات بدنه ساختار بالایی عقب  33 صفحه
 راهنمای تعمیرات بدنه سقف  8صفحه
 راهنمای تعمیرات بدنه دربهای جانبی  16 صفحه
 راهنمای تعمیرات بدنه دربهای غیر جانبی  11 صفحه
 راهنمای تعمیرات بدنه مکانیزم دربهای جانبی  29 صفحه
 راهنمای تعمیرات بدنه مکانیزم دربهای غیر جانبی  12 صفحه
 راهنمای تعمیرات آب بندی درب ها  6 صفحه
 مشخصات فنی بدنه  13 صفحه
 وسایل بالابر خودرو  4 صفحه
 راهنمای تعمیرات خودرو حادثه دیده  18 صفحه
 راهنمای ابزار آلات و تجهیزات بدنه  6 صفحه
 راهنمای تعمیرات تکمیلی - پاک کردن موم از روی قطعات رنگ شده بدنه و سپرها   3صفحه
 ویژگیهای بدنه خودرو  20 صفحه
 راهنمای تکمیلی آماده سازی و مراحل نقاشی تندر 90  73 صفحه
راهنمای تعمیرات تکمیلی قطعات پلاستیکی بدنه 34 صفحه
ضمیمه راهنمای تعمیرات بدنه پارس تندر 90 25 صفحه
پوشش داخلی و تودوزی 86 صفحه
مکانیزمها و تجهیزات 101 صفحه
راهنمای تعمیرات سیستم ایربگ 32 صفحه
راهنمای تعمیرات پوشش فضای داخلی 19 صفحه
راهنمای تعمیرات اسکلت فلزی و ریل های صندلی جلو 17 صفحه
 راهنمای تعمیرات اسکلت فلزی صندلی های عقب  8 صفحه
 راهنمای تعمیرات پوشش صندلی های جلو  17 صفحه
آب بندی و صداگیری 14 صفحه
راهنمای تعمیرات شیشه های تندر 90 12 صفحه
راهنمای تعمیرات محافظ های بیرونی 28 صفحه
راهنمای تعمیرات تجهیزات بیرونی  6 صفحه
راهنمای تعمیرات آببندی شیشه ها 9 صفحه
راهنمای تعمیرات تکمیلی - چسباندن و نصب کردن شیهشه ها وسان روف 42 صفحه
راهنمای تعمیرات تکمیلی - ابزار مخصوص جهت بیرون کشیدن گیره های نگهدارنده 4 صفحه
توصیه های فنی تندر 90 7 صفحه
اطلاعات روانسازها و مواد مصرفی 10 صفحه
راهنمای تعمیرات تکمیلی سرویس و نگهداری تندر 90 12 صفحه
راهنمای اطلاعات مشخصات روغن موتور تندر 90 37 صفحه
راهنمای آماده سازی خودروی نو برای تحویل 19 صفحه

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید


smileروش خرید: برای خرید  ، پس از کلیک رو ی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید .